Cơ sở đá mỹ nghệ Hưng Hà

Địa chỉ Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Gmail : Dovanha1989nb@gmail.com

Số điện thoại : 0972522783